لیست شماتیک HUAWEI

پکیج ویژه‌‌ی تعمیرات موبایل آموزشگاه بی‌اذیّت

huawei media pad 7 lite

huawei 3c-lite

huawei g6

huawei g6-u10

huawei g7

huawei g510

huawei g525

huawei g610

huawei g620

huawei g630-u20

huawei g700-u10

huawei g730

huawei g750-u10

huawei h30-u10

honor 4x

honor 5x

honor 6

huawei mate

huawei mwdiapad10fhd

huawei mediapad10link

huawei p6

huawei p7

huawei s7

huawei s8

huawei s10

huawei y6 pro

huawei y200

huawei y210

huawei y220-u10

huawei y511

huawei y300

huawei y320-u30

huawei y330-u01

huawei y511-u00

huawei y530-u00

huawei y600-u20

(در آینده شماتیک های بیشتری در اینجا قرار خواهد گرفت)