مواد مصرفی مورد استفاده در تعمیرات موبایل و تبلت

سیم لحیم

برای انجام عمل لحیم کاری از سیم لحیم استفاده می شود . سیم لحیم مناسب برای لحیم کاری و تعمیر موبایل و تبلت، سیم لحیم با درصد قلع ۶۳ درصد و ضخامت ۰٫۲ تا ۰٫۳ میلیمتر می باشد.

شکل ظاهری سیم لحیم

آموزش تعمیر موبایل و تبلت – مواد مصرفی

کیفیت سیم لحیم در کار تعمیرات بسیار اهمیت دارند. سیم لحیم های بی کیفیت باعث شکنندگی لیحم ها می شوند .یکی از بهترین برندهای سیم لحیم در بازار سیم لحیم Asahi  می باشد.

خمیر فلاکس

خمیر فلاکس خمیری است که برای لحیم کاری/ نصب/جدا سازی قطعات نصب سطحی کاربرد دارد .خمیر فلاکس کشش مولکولی قلع را افزایش میدهد  و از اکسید شدن قلع هنگام لحیم کاری جلوگیری می کنند

کاربردهای تجربی خمیر فلاکس
  1. زمان برداشتن قطعه باعث یکنواخت گرم شدن قطعه و سریعتر ذوب شدن قلع پایه ها می شود
  2. زمان حرارت دادن به قطعاتی که به علت آب خوردگی دچار جرم گرفتگی شده اند، جرم ها را جدا کرده و قطع ها را احیا می کند
  3. زمان نصب قطعه باعث نصب با کیفیت تر می شود
  4. با آغشته کردن قطعات به خمیر فلاکس می توان از پرتاب شدن انها توسط باد بلوور جلوگیری کرد