آموزش تعمیر مشکلات بلوتوث، WiFi و رادیو FM

مقدمه

سالها پیش با پیشرفت تکنولوژی سازندگان دستگاه های الکترونیکی و مخابراتی به دنبال برقراری ارتباط دستگاه با دستگاه های دیگر بوده اند. این نیاز به کمک امواج رادیویی  و ارتباط بی سیم پاسخ داده شد. استاندارد های بلوتوث، NFC و WiFi از مهمترین استاندارد های ارتباط بی سیم در فواصل نزدیک می‌باشند.

ادامه دارد …