آموزش تعمیر گوشی ها و تبلت های خاموش

این قسمت در کلاس های حضوری کاملا تشریح و تدریس می شود.