بخش هفتم آموزش الکترونیک و قطعه شناسی موبایل و تبلت 

مدارهای یکسو ساز

مداراتی هستند که ولتاژ متناوب ((AC را به مستقیم (DC) تبدیل می کنند.

یکسو ساز نیم موج 
HALF-WAVE-RECTIFIER

آموزش مجازی تعمیر موبایل و تبلت – یکسوساز نیم موج

تحلیل مدار یکسوساز نیم موج

ورودی مدار بالا که سیگنال سینوسی می باشد( غالبا همان برق 50 هرتز شهری است) به شکل زیر است:

شکل موج ورودی مدار یکسوساز نیم موج

خروجی ترانس که ورودی مدار یکسوساز دیودی نیم موج محسوب می شود از لحاظ شکل فقط در دامنه ولتاژ با ورودی ترانس تفاوت دارد (معمولا ترانس های کاهنده استفاده می شوند)

موج سینوسی

شکل موج سینوسی برق شهر

ابن شکل موج دارای مولفه های مثبت و منفی است و یک سیگنال متناوب است . اما بسیاری از دستگاه ها برای روشن شدن یا عملکردشان نیاز به یک ولتاژ مستقیم (DC) دارند به همین منظور نیاز است که این ولتاژ AC یا متناوب به  DC  یا مستقیم تبدیل شود.برای این منظور ساده ترین کار استفاده از یک دیود است مانند شکل بالا.

در نیم سیکل اول دیود در بایاس مستقیم قرار می گیرد و ولتاژ ترانس را به دو سر مقاومت منتقل می کند. در نیم سیکل دوم (منفی) دیود در بایاس مخالف قرار گرفته و هدایت نمی کند در نتیجه ولتاژ خروجی برابر صفر خواهد بود.

در نتیجه خروجی مدار یکسوساز نیم موج مانند شکل زیر است:

شکل موج خروجی یکسوساز نیم موج 
خروجی نیم موج

آموزش تخصصی سخت افزار موبایل و تبلت – شکل موج خروجی یکسوساز نیم موج

 

 

مزیت و عیب یکسوساز نیم موج

مزیت مدار یکسوساز نیم موج این است که ارزان قیمت و ساده است و تنها با یک دیود ساخته می شود.عیب آن حذف شدن نیمی از موج و اتلاف زیاد انرژی است.

یکسوساز تمام موج با ترانس سر وسط

 

آموزش تخصصی تعمیر موبایل و تبلت -شرح عملکرد یکسوساز تمام موج با ترانس سر وسط

مدار شکل بالا تقریبا از ترکیب دو یکسوساز نیم موج ساخته شده است. دو خروجی بالا و پایین ترانس نسبت به سر وسط خروجی 180 درجه اختلاف فاز دارند. و نهایتا خروجی مدار به شکل زیر خواهد بود:

خروجی مدار یکسوساز تمام موج با ترانس سر وسط

خروجی مدار یکسوساز با ترانس سر وسط

یکسوساز تمام موج پل

آموزش تعمیر موبایل شیراز – یکسوساز تمام موج پل

پرکاربردترین مدار یکسوساز، مدار یکسوساز با چهار عدد دیود و یک ترانس معمولی است که به پل دیود (Bridge) معروف است .

خروجی ترانس و ورودی پل دیود

موج سینوسی

تحلیل مدار پل دیودی

در نیم سیکل اول که پایه بالای ترانس قطب مثبت و پایه پایین ترانس قطب منفی دارد D1 و D4 در بایاس موافق قرار می گیرند، جریان از قطب مثبت از طریق D1 به مقاومت RL هدایت می شود و سپس از طریق D4 به قطب منفی می رود اگر دقت کنیم جهت جریان در نیم سیکل اول از بالای مقاومت به سمت پایین آن می باشد. در نیم سیکل دوم که پایه پایین ترانس قطب مثبت و پایه بالای ترانس دارای قطب منفی است،جریان از پایه پایین ترانس به D2 وارد شده و از بالای مقاومت به سمت پایین حرکت می کند و از طریق D1 به به قطب منفی ترانس که در بالا قرار گرفته می رود در نتیجه در هر دو نیم سیکل جهت جریان در مقاومت از بالا به سمت پایین می باشد.

ولتاژ خروجی یکسوساز تمام موج پل 

ولتاژ خروجی یکسوساز تمام موج پل مانند شکل زیر است که شبیه یکسوساز با ترانس سر وسط می باشد:

کاربرد یکسوسازها در موبایل و تبلت

از یکسو ساز ها معمولا در مدارهای شارژر استفاده می شود