فیلم آموزش باز و بست سامسونگ S7 EDGE با توضیحات فارسی مهندس بی‌اذیّت

خودآزمایی فیلم آموزش باز و بست سامسونگ S7 EDGE

1. کدام گزینه در مورد سوکت شارژ  گوشی سامسونگ S7 EDGE غلط است ؟

 
 
 
 

2. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته و با کادر مشخص شده است، چیست ؟

 
 
 
 

3. کدام گزینه قطعات قرار گرفته روی فلت شارژ S7 EDGE را نشان می دهد؟

 
 
 
 

4. کدام گزینه در مورد سوکت نحوه باز شدن گوشی سامسونگ S7 EDGE صحیح است ؟

 

 
 
 
 

5. کدام گزینه صحیح ترین است؟

 
 
 
 

6. این قطعه که در سامسونگ  S7 EDGE بکار رفته است، چیست ؟

آزمون فنی و حرفه ای موبایل

آزمون آموزشگاه بی اذیت

 
 
 
 

7. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته چیست ؟

 
 
 
 

8. برای چسباندن باتری در سامسونگ S7 EDGE از چه نوع چسبی استفاده می کنیم؟

 
 
 
 

9. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته چیست ؟

 
 
 
 

10. کدام گزینه در مورد Ambient Sensor سامسونگ S7 EDGE صحیح است؟

 
 
 
 

مطالب مرتبط