فیلم آموزش باز و بست سامسونگ S7 EDGE با توضیحات فارسی مهندس بی‌اذیّت

خودآزمایی فیلم آموزش باز و بست سامسونگ S7 EDGE

1. کدام گزینه قطعات قرار گرفته روی فلت شارژ S7 EDGE را نشان می دهد؟

 
 
 
 

2. کدام گزینه صحیح ترین است؟

 
 
 
 

3. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته چیست ؟

 
 
 
 

4. کدام گزینه در مورد سوکت نحوه باز شدن گوشی سامسونگ S7 EDGE صحیح است ؟

 

 
 
 
 

5. کدام گزینه در مورد سوکت شارژ  گوشی سامسونگ S7 EDGE غلط است ؟

 
 
 
 

6. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته و با کادر مشخص شده است، چیست ؟

 
 
 
 

7. کدام گزینه در مورد Ambient Sensor سامسونگ S7 EDGE صحیح است؟

 
 
 
 

8. برای چسباندن باتری در سامسونگ S7 EDGE از چه نوع چسبی استفاده می کنیم؟

 
 
 
 

9. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته چیست ؟

 
 
 
 

10. این قطعه که در سامسونگ  S7 EDGE بکار رفته است، چیست ؟

آزمون فنی و حرفه ای موبایل

آزمون آموزشگاه بی اذیت

 
 
 
 

مطالب مرتبط