فیلم آموزش باز و بست سامسونگ S7 EDGE با توضیحات فارسی مهندس بی‌اذیّت

خودآزمایی فیلم آموزش باز و بست سامسونگ S7 EDGE

1. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته چیست ؟

 
 
 
 

2. کدام گزینه در مورد Ambient Sensor سامسونگ S7 EDGE صحیح است؟

 
 
 
 

3. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته و با کادر مشخص شده است، چیست ؟

 
 
 
 

4. کدام گزینه قطعات قرار گرفته روی فلت شارژ S7 EDGE را نشان می دهد؟

 
 
 
 

5. کدام گزینه در مورد سوکت شارژ  گوشی سامسونگ S7 EDGE غلط است ؟

 
 
 
 

6. قطعه زیر که در گوشی S7 EDGE بکار رفته چیست ؟

 
 
 
 

7. برای چسباندن باتری در سامسونگ S7 EDGE از چه نوع چسبی استفاده می کنیم؟

 
 
 
 

8. کدام گزینه صحیح ترین است؟

 
 
 
 

9. این قطعه که در سامسونگ  S7 EDGE بکار رفته است، چیست ؟

آزمون فنی و حرفه ای موبایل

آزمون آموزشگاه بی اذیت

 
 
 
 

10. کدام گزینه در مورد سوکت نحوه باز شدن گوشی سامسونگ S7 EDGE صحیح است ؟

 

 
 
 
 

مطالب مرتبط