کتابخانه مجازی الکترونیک

لطفا برای دانلود کتاب یا مقاله مورد نظر بر روی عکس سمت راست آن کلید کنید

کتاب استاندارد  بین المللی آمریکایی(سمبل های گرافیکی)

استاندارد کانادایی

     

توضیح :شامل اغلب سمبل های گرافیکی الکترونیکی که برای نقشه خوانی بسیار مفید است.

زبان کتاب : انگلیسی

برای دانلود روی عکس کلیک کنید


مقاله مقایسه محافظت دوطرفه و یکطرفه
   

زبان:انگلیسی

برای دانلود روی عکس کلیک کنید

مقاله ای با عنوان مروری بر حافظه های NOR با زبان انگلیسی