کتابخانه مجازی الکترونیک

لطفا برای دانلود کتاب یا مقاله مورد نظر بر روی عکس سمت راست آن کلید کنید

کتاب استاندارد  بین المللی آمریکایی(سمبل های گرافیکی)

استاندارد کانادایی


 

 

 

توضیح :شامل اغلب سمبل های گرافیکی الکترونیکی که برای نقشه خوانی بسیار مفید است.

زبان کتاب : انگلیسی

برای دانلود روی عکس کلیک کنید


مقاله مقایسه محافظت دوطرفه و یکطرفه


 

 

زبان:انگلیسی

برای دانلود روی عکس کلیک کنید