لینکدین

مقدمه:

یک شبکه اجتماعی که بر اساس روابط تجاری و کاری می باشد.

توسط رید هافمن معرفی شد و اولین نسخه آن در سال 2002 معرفی شد و در سال 2003 وارد بازار شد.

در واقع این شبکه اجتماعی برای بهبود کسب و کار و ارتباط بین افراد کارآمد و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

شما می توانید با این اپلیکیشن حرفه خود را به دیگران معرفی کنید یا با همکاران خود در ارتباط باشید و اینکه به دنبال کار باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه دارد…