نویسنده: مهندس مجتبی بی اذیت

معرفی باکس UFI

مقدمه این روزها با شایع شدن مشکلات مربوط آی سی های eMMC که به اصلاح بازاری به آن هارد گفته می شود و پروگرم آن، سازندگان باکس ها همواره در پی پاسخ به این...